Merimieslääkäritodistuksen lähettäminen

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Rekisterinpitäjä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Opiskelijapalvelut

Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

puh. 044 702 8891 tai 044 702 8292
hakijapalvelut@xamk.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hakijapalvelut, merenkulkualan koulutus

Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

puh. 044 702 8891 tai 044 702 8292
hakijapalvelut@xamk.fi

Rekisterin nimi

Merimieslääkäritodistukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakirjoja käsitellään terveyden ja toimintakyvyn edellytysten täyttymisen varmistamiseksi merenkulkulun alalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

E-lomaketta käytetään suojatulla yhteydellä.
Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö osoitetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hakijapalveluille.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hakijapalveluille.